Dziś jest piątek, 23.08.2019, imieniny Apolinarego, Filipa
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Spraw Obywatelskich » Aktualności » Komunikat o potencjalnych zagrożeniach występujących w okresie zimowym

Komunikat o potencjalnych zagrożeniach występujących w okresie zimowym

Komunikat o potencjalnych zagrożeniach  występujących w okresie zimowym

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
W TURKU
ul. Komunalna 2, 62-700 Turek                                                       Turek. listopad 2018 r.


Komunikat do właścicieli i zarządców budynków w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym
w szczególności do właścicieli i zarządców budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2 usytuowanych na terenie Powiatu Tureckiego

 


W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym, z który wiąże się z występowaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, w tym głównie intensywnymi opadów śniegu, które mogą mieć niekorzystny wpływ na prawidłowe użytkowanie obiektów budowlanych i może doprowadzić do ich uszkodzenia, a co za tym idzie powodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska zwracam się do wszystkich właścicieli i zarządców budynków i budowli o zwrócenie szczególnej uwagi na grubość pokrywy śnieżnej zalegającej na dachach.
Ponadto informuję, że do podstawowych obowiązków właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych należy zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektów w razie wystąpienia czynników oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem sił natury m.in. takich jak silne opady atmosferyczne (art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.)
W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczenie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu oraz elementów elewacji budynku. obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śnieżnych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.
Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla budynku, jak i dal osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.
Przypominam również, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy - Prawo budowlane). A kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91 ustawy - Prawo budowlane).

 

źródło: pinbturek@onet.eu

 

MP


Pozostałe aktualności