Dziś jest piątek, 23.08.2019, imieniny Apolinarego, Filipa
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Spraw Obywatelskich » Aktualności » Ogłoszenie

Ogłoszenie

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE


Średnio raz w tygodniu w Polsce dochodzi do wypadku z powodu niewłaściwego działania butli gazowych!
Przeczytaj, jak bezpiecznie użytkować butle gazowe!
Czy wiesz, że ?
Zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego (butle gazowe) i gazu z sieci gazowej !
Zakaz został jednoznacznie określony w §157 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
I. Zasady bezpiecznego użytkowania butli:
- butle należy kupować wyłącznie ze znanego i legalnego źródła - zabronione jest napełnianie butli w nieprzystosowanych do tego miejscach, np. stacje autogazu lub nielegalne rozlewnie
- na butli powinna znajdować się informacja o firmie napełniającej butlę
- przeszkolony instalator przynajmniej raz w roku powinien sprawdzić stanu techniczny instalacji gazowej, do której podłączona jest butla
- należy dbać o stan techniczny przewodów gazowych w urządzeniu, głównie przewodów elastycznych (gumowych) oraz regularnie sprawdzać, czy przewód elastyczny nie jest uszkodzony lub pęknięty
- butli z gazem nie wolno stawiać w pobliżu źródła ciepła oraz w miejscach nasłonecznionych temperatura w pomieszczeniach z butlą, nie może wynosić więcej niż 35°C
- nie wolno przechowywać butli w piwnicach, pomieszczeniach poniżej poziomu terenu
- butle transportuje się wyłącznie w pozycji stojącej, zabezpieczając je przed przesuwaniem
- powinna być zapewniona skuteczna wentylacja w pomieszczeniach , w których stosowane są urządzenia na gaz płynny. Należy pamiętać o tym, że gaz płynny jest cięższy od powietrza i wentylacja powinna być oddolna.
II. Każda właściwie napełniona butla powinna mieć:
- kolor inny niż czerwony, który jest zastrzeżony wyłącznie do gaśnic przeciwpożarowych
- tabliczkę znamionową z informacją o ciężarze netto butli i maksymalnej ilości (wadze) gazu w butli oraz datą ważnej legalizacji
- instrukcję bezpieczeństwa w postaci naklejki. W instrukcji bezpieczeństwa znajdują się podstawowe informacje o gazie, firmie, która napełniła tę butlę i telefon kontaktowy. Należy pamiętać, że nazwa firmy napełniającej na naklejce butli musi być zgodna z nazwą namalowaną na butli.
-zaślepkę na zawór zabezpieczającą gaz przed wyciekiem w razie przypadkowego odkręcenia zaworu butli folię termokurczliwą (plombę) na zaworze butli, która świadczy o tym, że butla jest pełna zgodna z nazwą namalowana na butli
III. Instrukcja bezpiecznego podłączenia butli gazowej:
1. Usuń plombę foliową. 2. Sprawdź czy zawór butli jest zamknięty.
3. Odkręć plastikową zaślepkę.
4. Sprawdź, czy przy wylocie zaworu
znajduje się gumowa uszczelka, a jej stan techniczny nie budzi wątpliwości.
Jeśli stan uszczelki budzi Twoje wątpliwości, skontaktuj się z dostawcą i poproś o jej wymianę.
5. Przykręć nakrętkę reduktora do zaworu - wystarczy dokręcić ją ręką.
6. Po dokręceniu nakrętki reduktora,
odkręć zawór i sprawdź szczelność połączenia
za pomocą wody z mydłem (wystąpienie
pęcherzyków powietrza świadczy o wycieku gazu) lub specjalnego testera/pianki.
Zabronione jest sprawdzanie szczelności przy pomocy otwartego ognia (zapałek lub zapalniczki).
7. Otwórz zawór butli powoli - wystarczy jeden obrót.
Jeśli poczujesz ulatniający się gaz z butli:
1. Zachowaj szczególną ostrożność:
- Nie używaj otwartego ognia !
-Nie włączaj żadnych urządzeń elektrycznych i światła
-Nie pal papierosów
-Nie posługuj się telefonem (nawet komórkowym) w mieszkaniu
2. Zamknij zawór butli.
3. Otwórz szeroko okna i drzwi, żeby wywietrzyć pomieszczenie
4. Jeśli zamknięcie zaworu butli spowodowało zatrzymanie wycieku gazu, można wykonać następujące czynności:
- Sprawdź szczelność połączenia zaworu butli z reduktorem wykorzystując do tego roztwór pieniący, np. wodę z szamponem.
- Pojawienie się bąbelków świadczyć będzie o miejscu wycieku gazu.
- Należy wówczas dokręcić nakrętkę reduktora albo, w razie potrzeby, wymienić uszczelkę gumową w zaworze butlowym.
5. Gdy nie ma możliwości wykrycia lub usunięcia źródła wycieku gazu:
-Wynieś butlę na zewnątrz pomieszczenia,
-Powiadom osoby mieszkające w pobliżu o zagrożeniu i opuść budynek,
-Jak najszybciej wezwij Straż pożarną tel. 998 korzystając z telefonu na zewnątrz,
-Skontaktuj się ze swoim dostawcą gazu.


Opracowano na podstawie http://www.gaspol.pl/
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu

 

MP


Pozostałe aktualności