Dziś jest poniedziałek, 22.07.2024, imieniny Magdaleny, Bolesławy
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Spraw Obywatelskich » Zadania Referatu Spraw Obywatelskich

Zadania Referatu Spraw Obywatelskich

Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich należy w szczególności:

  1. Prowadzenia spraw z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, spraw obywatelskich w tym:

1) prowadzenie dokumentacji ewidencji ludności;

2) wydawanie decyzji w sprawach meldunkowych;

3) nadawanie numeru PESEL w rejestrze PESEL;

4) obsługa  dowodów osobistych;

5)  spraw wojskowych;

6) prowadzenie archiwum zakładowego;

7) zgromadzeń,

8) prowadzenie Rejestru Wyborców i sporządzanie spisów wyborców,

9) imprez masowych.

2.Prowadzenie spraw dotyczących  obronności, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa, w tym:

1)   opracowywanie i aktualizacja dokumentów w zakresie planowania obronnego;

2)   opracowywanie i aktualizacja dokumentów planu akcji kurierskiej Gminy;

3)  opracowywanie planów i programów oraz organizowanie szkoleń obronnych Gminy;

4)  prowadzenie spraw związanych z organizacją systemu zarządzania kryzysowego i procedur zarządzania kryzysowego;

5) organizacja formacji cywilnych;

6) nakładanie obowiązkó0w w ramach powszechnej samoobrony ludności;

7)  świadczeń na rzecz obronności;

8)   reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej;

9) organizacja łączności alarmowej;

10) współdziałanie z organami wojskowymi;

11) współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania, policji i straży pożarnych w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego;

3. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem archiwum urzędu.